Regulamin obiektu

Przy rezerwacji, prosimy podać ostateczną datę  pobytu , ponieważ jest ona wiążąca dla obu stron. 

W przypadku niedokonania przelewu zadatku w ciągu 48 godzin od momentu zarezerwowania, rezerwacja jest anulowana.

 1. Doba „hotelowa” rozpoczyna się o godzinie 13oo a kończy o godzinie 10:oo (inne godz. wyjazdu oraz przyjazd po 22:oo należy uzgodnić)
 2.   Gwarancją rezerwacji jest wpłata 30% zadatku z całości pobytu a przy rezerwacjach do 3 dni -100% należnej wpłaty
 3.   Rezerwację  pokoju uzgadniamy telefonicznie lub e-mailem
 4.   Minimalny okres pobytu – 3 doby, preferowane turnusy 5 – 7 dni .
 5.   Pobieramy opłatę lokalną, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa
 6.   Opłatę za pobyt, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem pobytu, należy uregulowaćw dniu przyjazdu i nie podlega ona zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu..
 7. Przy pobytach krótszych niż 3 doby (weekendy), prosimy o wpłatę całości kwoty pobytu
 8. Obecnie nie prowadzimy wyżywienia.  Do dyspozycji gości jest mikrofala i żelazko. Pokoje wyposażone są dodatkowo w talerzyki, kubki i sztućce.
 9. Każdy pokój wyposażony jest w odbiornik TV, lodówkę, parawan i koc na plażę.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22,oo – 7,oo Każdy z Gości otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych – prosimy o zamykanie ich za sobą podczas całego pobytu.
 11. Klient może wprowadzać swoich gości na teren obiektu lub pokoju, tylko po uprzednimuzyskaniu zgody właściciela domu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
 12. W naszych pokojach obowiązuje zakaz palenia papierosów
 13. Nie zapewniamy miejsc parkingowych naszym gościom Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 14. Nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta. Przedmioty wartościowe prosimy nosić przy sobie
 15. Zachowanie gości korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, któranarusza te zasadę.
 16. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Reklamacje składane w dniu wyjazdu lub
 17. po wyjeździe nie będą rozpatrywane.
 18. Uwaga!!! Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami

DANE OSOBOWE

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie „RODO”. 

W związku z powyższym dane osobowe (adres e-mail i PESEL) przekazywane przez Gości będą przetwarzane wyłącznie w celu :

 1. Realizacji umowy noclegu/najmu lokalu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędnego wykonania umowy, której stroną jest osoba, której  dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 2. Zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu w trakcie pobytu, zgodnie z RODO art. 6 ust. 1 lit. d ( przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, ktorej dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).
 3. Wywiązania się z obowiązku podatkowego oraz opłaty miejscowej zgodnie z Ordynacją Podatkową i Uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa, zgodnie z RODO art.6 ust. 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze).

Dane przetwarzane będą przez okres przewidziany w przepisach szczególnych określających czas przetwarzania w celu wywiązania się z obowiązku podatkowego.

Uzyskane dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim .

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Dom Wakacyjny EDA” – Chrzanowska Jolanta, Władysławowo ul. Kadm. Wł. Steyera 18,  REGON :890000150

Telefony kontaktowe:

Tel. kom: 0 504 618 464
E-mail: eda.wladek@wp.pl